Fragment uit "The Prelude" over de rivier Derwent

William Wordsworth

...
Was it for this
That one, the fairest of all rivers, loved 
To blend his murmurs with my nurse's song,
And, from his alder shades and rocky falls,
And from his fords and shallows, sent a voice
That flowed along my dreams? For this, didst thou,
O Derwent! winding among grassy holms
Where I was looking on, a babe in arms,
Make ceaseless music that composed my thoughts
To more than infant softness, giving me
Amid the fretful dwellings of mankind
A foretaste, a dim earnest, of the calm
That Nature breathes among the hills and groves.
...

Vertaling door Jules Grandgagnage

 

...

Was het daarvoor
Dat een van d'allermooiste rivieren,
haar gemurmel placht te vermengen
met het kinderliedje van mijn verzorgster
En, vanuit het lommer van de elzen 
en rotsachtige stroomversnellingen,
en uit haar ondiepten een stem zond
die stroomde langs mijn dromen?
Want dit deed jij, O Derwent!
vloeiend tussen grasrijke eilandjes 
waar ik naar keek, een zuigeling nog,
luisterend naar je onophoudelijke muziek
die mijn gedachten vormde
naar meer dan kinderlijke zachtheid,
mij en de rest van de rusteloze mensheid
een voorsmaak gevend,
Een vaag vermoeden van de rust die de natuur ademt
tussen de heuvels en boomgaarden.

...

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen